Gromadzenie szczerych opinii od społeczności LGBTQI+ poprzez ankiety internetowe

Warto dowiedzieć się, jak firma Kantar dotarła do społeczności LGBTQI+ poprzez badania online i zaangażowała ją w te badania w ramach projektu realizowanego wspólnie z magazynem DIVA.
Linda Riley, Publisher of DIVA magazine:

“The DIVA research in partnership with Kantar really highlights the challenges that LGBTQI women face; feeling invisible and unsupported in key areas of their lives. The research shows us that 79% of LGBTQI women feel LGBTQI men have more visibility in public life, which affirms why Lesbian Visibility Week and the Visible Lesbian 100 is such an important initiative.”

Wyzwanie

Zarówno DIVA, jak i firma Kantar dostrzegały potrzebę przeprowadzenia ukierunkowanego badania poświęconego realnemu codziennemu życiu społeczności kobiet LGBTQI+. DIVA i Kantar wiedziały także, jak cenna byłaby taka wiedza dla marek, stowarzyszeń i całego społeczeństwa w skutecznej komunikacji z tą grupą odbiorców.

Dotarcie do nisz rynkowych i społeczności mniejszościowych w sieci stanowi jednak poważne wyzwanie. Dlatego potrzebny był staranny plan dotarcia do reprezentatywnej grupy kobiet ze społeczności LGBTQI+.

Zastosowane podejście

Kantar przeprowadził ankietę online za pośrednictwem istniejących kanałów społecznościowych należących do magazynu DIVA i innych publikacji LGBTQI+, takich jak np. Stonewall. Było to nie tylko przydatne w dotarciu do właściwej grupy odbiorców, ale także stanowiło źródło dotarcia do wstępnie zaangażowanych już członkiń społeczności docelowej.

Kantar doradzał w zakresie rekrutacji za pośrednictwem mediów społecznościowych podczas całego procesu badawczego i zastosował najlepsze w swojej klasie metody zapewnienia jakości i zgodności, aby zebrać szczere i zaangażowane odpowiedzi w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Nasze uznane zespoły zajmujące się projektowaniem ankiet i opracowywaniem Indeksu Integracji (Inclusion Index) wspierały proces tworzenia ankiety i towarzyszącej jej narracji tak aby uzyskać otwarte i szczere informacje zwrotne od respondentek – w ten sposób stworzono metodę pozwalającą lepiej zrozumieć odbiorców na anonimowym, ale otwartym forum. Zarówno DIVA jak i Stonewell dokonały oceny kwestionariusza, aby zapewnić prawidłowe użycie inkluzywnego języka i wrażliwej terminologii w całym badaniu.

Insight

Rozmawialiśmy z 1423 kobietami, z których 60% identyfikowało się jako „lesbijki”, a 9% jako „nieheteronormatywne”. Dodatkowe 18% respondentek podało kategorię „inne”, a 5% stwierdziło, że są „aseksualne”. Jeśli chodzi o tożsamość płciową, 88% respondentek określiło się jako osoby „cispłciowe”, 7% stwierdziło, że są „niebinarne”, a 4% jako osoby „transpłciowe”. Poniżej przedstawiamy kluczowe ustalenia z badania.

Przestrzenie istnienia społeczności LGBTQI: 79% kobiet LGBTQI+ uważa, że mężczyźni geje są bardziej widoczni niż one. Wiele kobiet LGBTQI+ jest zdania, że nie ma dla nich wystarczającej liczby wydarzeń, a jedna na trzy twierdzi, że nie ma wystarczającej liczby wydarzeń LGBTQI+ odpowiadających ich zainteresowaniom, co stanowiło dla nich barierę uczestniczenia w wydarzeniach LGBTQI+.

Tożsamość płciowa: W przypadku wszystkich badanych tematów istnieją rozbieżności między doświadczeniami kobiet transpłciowych i ich cispłciowych odpowiedniczek. Było to bardziej widoczne w pytaniach o pracę i bezpieczeństwo w miejscach publicznych.

Miejsce pracy: Ogólne wnioski z badania są takie, że kobiety LGBTQI+ borykają się z kilkoma rodzajami trudności problemami w miejscu pracy. Na przykład nie czują się wspierane emocjonalnie w pracy, czują, że są uznawane za „odmienne” w kulturze swojego miejsca pracy, otacza je nieinkluzywny język i stanowią „mniejszość w mniejszości” w heteronormatywnym środowisku zdominowanym przez mężczyzn.

Pełny raport można znaleźć tutaj.

Efekty

Ten projekt wskazuje, jak kluczowa jest rola starannie zarządzanych danych i ustaleń badawczych, jeśli chodzi o udzielanie głosu grupom mniejszościowym i tworzenie bardziej włączającego środowiska. O raporcie i zebranych danych była mowa w ponad 20 publikacjach, w tym na stronie internetowej Lesbian Visibility Week oraz w prasie LGBTQI+, ale także w mediach głównego nurtu, takich jak Guardian czy Forbes. Publikacje te odgrywają istotną rolę w zapewnianiu lepszego rozumienia społeczności LGBTQI+ wśród ogółu społeczeństwa. Zarówno Kantar, jak i DIVA są dumne, że mogły zebrać te dane i informacje oraz zwrócić uwagę na wyzwania, z jakimi mierzą się kobiety ze społeczności LGBTQI+.

Get in touch