Wskazówki dotyczące zarządzania marką dla wiodącego klienta z branży spożywczej

Dzięki spostrzeżeniom wynikającym z zastosowania naszych narzędzi do trackingu marek i testowania kreacji reklamowych mogliśmy doradzić klientowi w kwestii pozycjonowania marki, wnosząc swój wkład w udaną nową kampanię marki.

Wyzwanie

Mimo wzrostu całej kategorii wielkość sprzedaży produktów naszego klienta zatrzymała się (stagnacja). Tracking kondycji marki wykazał spadek wyróżnialności marki, jak również osłabienie jej podstawowego pozycjonowania opartego na „smaku”.

Klient zwrócił się do nas o zbadanie i zidentyfikowanie kluczowych problemów, które uniemożliwiały wzrost konsumpcji marki. Kluczową kwestią było to, czy marka wykorzystuje właściwe pozycjonowanie, aby osiągać wzrost.

Zastosowane podejście

Chociaż jedną z możliwości było przeprowadzenie badanie jakościowego, zdecydowaliśmy się wykorzystać dostępne już bogate dane z trackingu marki i kreacji reklamowych. Zastosowaliśmy zaawansowaną analitykę opartą na Brand Structures, aby połączyć różne źródła danych: tracking marki, testy kreacji reklamowych i dotychczasowe badania eksploracyjne.

Insight

Dogłębna analiza z wykorzystaniem Brand Structures pozwoliła nam na wydobycie wiedzy, dzięki której byliśmy w stanie stworzyć klarowną mapę drogową określającą przyszłość marki. Zidentyfikowaliśmy kluczowe problemy dotyczące obecnego pozycjonowania marki, przede wszystkim to, że nie było ono zakorzenione w konkretnej, łatwej do zidentyfikowania okazji użytkowania.

Efekty

Wykorzystaliśmy uzyskaną wiedzę do stworzenia klarownego briefu kreatywnego dla agencji klienta, w której zawarte było dobrze zdefiniowane uzasadnienie (RtB), główne przesłanie i sugestie dotyczące ostatecznego efektu. Dokument ten został wykorzystany podczas briefingu dla agencji i posłużył jako punkt wyjścia do nowej kampanii marki. Osiągnięty rezultat był zgodny ze strategią, przyniósł pozytywne zmiany wskaźników KPI dla marki i pomógł osiągnąć wzrost wolumenu o 11,9% w ciągu 4 miesięcy.

Get in touch