500 dagen later: COVID-19 heeft meer dan 40% van de bevolking persoonlijk getroffen

Landen met een hoge vaccinatiegraad zien uit naar een hervatting van de normale situatie, terwijl in landen met een lage vaccinatiegraad de ongerustheid en ontevredenheid toenemen.
18 mei 2021
COVID-19 Barometer persbericht
Marise Pronk
Marise
Pronk

Monique van Breda
Monique
van Breda

Manager Communication

Landen met een hoge vaccinatiegraad zien uit naar een hervatting van de normale situatie, terwijl in landen met een lage vaccinatiegraad de ongerustheid en ontevredenheid toenemen. Ongeveer één op drie voelt zich nu op zijn gemak bij het hervatten van een bezoek aan kantoor, de kapper of winkelen voor andere producten dan levensmiddelen.

Tweeënveertig procent van de mensen wereldwijd is persoonlijk getroffen door de ziekte COVID-19, blijkt uit de COVID-19 barometer* van Kantar, 's werelds grootste organisatie op het gebied van data, insights en consultancy. Acht procent van de respondenten zegt zelf het coronavirus te hebben opgelopen, terwijl 23% zegt dat een naast familielid werd getroffen. Ook zegt 23% dat een goede vriend het virus heeft opgelopen. Het meest extreme beeld zien we in Brazilië waar 87% van de Brazilianen nu zegt dat zij of iemand in hun naaste omgeving besmet is (geweest).

Nu het 500 dagen geleden is dat de WHO op 31 december 2019 voor het eerst melding maakte van een "longontsteking met onbekende oorzaak, in Wuhan", heeft Kantar 11.500 mensen in 21 landen ondervraagd om inzicht te krijgen in de impact die de pandemie op hun leven heeft gehad. De bevindingen van deze barometer zijn onder meer:

Bezorgdheid blijft breed aanwezig

 • De ongerustheid blijft groot: 70% is het ermee eens dat de situatie rondom het coronavirus hen nog steeds "grote zorgen" baart (tegenover 79% in april 2020). In de landen waar de vaccinatiegraad >30% is en het aantal nieuwe gevallen laag, stabiel of dalend is, is de bezorgdheid gedaald van 76% naar 57%. In landen waar het aantal ziektegevallen niet afneemt, is de mate van ongerustheid gestegen van 75% naar 80% nu.
 • Het percentage mensen dat zich zorgen maakt om ziek te worden is, in de landen die ‘leiden’ qua vaccinatiegraad gedaald van 46% een jaar geleden tot 33% nu. In de landen die ‘achterblijven’ qua vaccinatiegraad is het percentage gestegen tot 53%, tegen 50% een jaar geleden.
 • De gevolgen voor het geestelijk welzijn door de pandemie blijven stijgen. In totaal heeft 42% van de respondenten het gevoel dat de pandemie hun geestelijke gezondheid heeft aangetast, tegenover 40% in juni 2020. Jongeren tussen 18 en 24 jaar gaven de meeste gevolgen aan, gevolgd door 25- tot 34-jarigen. 65-plussers hebben nog steeds het minst last van de pandemie, hoewel ook dit percentage is gestegen van 21% in augustus 2020 naar 29% nu. De voortgang met vaccineren lijkt verlichting te bieden, omdat de gevolgen van de pandemie op de mentale gesteldheid aanzienlijk lager is in ‘vaccinatie leidende’ landen (35%) in vergelijking met ‘achterblijvende’ landen (49%).
 • Over de hele linie is er sprake van een stijgend vertrouwen in een veilige terugkeer naar consumenten- en sociaal gedrag van voor de pandemie, maar dit vertrouwen blijft nog steeds laag. Ongeveer één op drie voelt zich nu op zijn gemak bij het hervatten van het bezoek aan kantoor, de kapper, het naar school sturen van de kinderen, het winkelen voor andere producten dan levensmiddelen, het bezoeken van bars/restaurants en het reizen in eigen land. Ongeveer één op vier voelt zich nu op zijn gemak bij het bezoeken van religieuze bijeenkomsten, de sportschool en de bioscoop. Minder dan één op de vijf voelt zich op zijn gemak bij grote evenementen, waaronder sport, en reizen naar het buitenland. Informatiebronnen over vaccins blijven omstreden.
 • Minder dan de helft van de respondenten beschouwt de overheid (32%), de gezondheidsautoriteiten (45%) of hun arts (25%) als meest betrouwbare informatiebronnen, wat erop wijst dat de overheid meer moet doen om het vertrouwen van de bevolking te winnen.
 • Er blijft een aanzienlijke twijfel bestaan om een vaccin te nemen: 17% van de respondenten zegt waarschijnlijk / definitief geen vaccin te zullen nemen. Deze twijfel is het grootst in de leeftijdscategorie 18-24 jaar, daar waar in het grootste deel van de wereld de mogelijkheid voor hen nog niet bestaat, vergeleken met 8% twijfel in de leeftijdscategorie 65+. Negatieve berichtgeving lijkt een rol te spelen, omdat bezorgdheid over de veiligheid de belangrijkste reden voor twijfel is (41%).

Financiële gevolgen van de pandemie

 • 54% van de mensen merkte effect van de coronacrisis op zijn inkomen, terwijl 18% nog steeds verwacht dat zijn inkomen in de toekomst zal dalen als gevolg van de pandemie. Jongeren (18-34 jaar) hebben meer te lijden gehad van de pandemie: 62% heeft al inkomensverlies geleden.
 • De meeste mensen verwachten een economische impact op lange termijn. Eén op de drie (33%) denkt dat de economie zich snel zal herstellen, zodra de pandemie onder controle is, een stijging ten opzichte van 30% in april 2020.
   

Nieuwe retailontwikkelingen

 • Vóór de pandemie kochten mensen 21% van hun boodschappen online. Tijdens de pandemie steeg dit tot 35% en naar verwachting zal dit tot 2021 zo blijven. In Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse markten was deze stijging in e-commerce voor boodschappen het sterkst.
 • Positieve online ervaringen hebben een nieuw vast publiek veroverd; de helft (49%) had een goede winkelervaring bij het online boodschappen doen en 38% gelooft dat ze online een beter assortiment krijgen. Meer dan één op drie geeft er nu de voorkeur aan boodschappen online te kopen.
 • Prijsgevoeligheid: 70% blijft meer aandacht besteden aan prijzen in vergelijking met 64% in april 2020, terwijl 58% (+10%) meer aandacht besteedt aan producten in de uitverkoop.
 • Lokaal blijft belangrijk. 52% van alle respondenten besteedt meer aandacht aan de herkomst van producten, vergeleken met voor de pandemie. 68% geeft de voorkeur aan supermarkten dicht bij huis, terwijl 64% vindt dat buurtwinkels belangrijk zijn voor de gemeenschap.

Het leven tijdens lockdown

 • E-commerce raakt meer verankerd in ons leven en is nu gerangschikt als de nummer 1 activiteit die mensen nu meer doen dan vóór de pandemie. In mei 2020 stond dit nog als vijfde op de lijst van voornemens om meer te gaan doen.
 • Onze voornemens voor gezonde eetgewoonten zijn lichtjes afgegleden; daar waar ze eerder op de 2e plek stonden als voornemen voor na de pandemie, nemen ze nu een vierde plaats in als een activiteit die we meer doen.
 • Tijd doorbrengen met ons gezin blijft prioriteit. Deze activiteit stond op nummer 3 op de lijst van voornemens in mei 2020 en ook nu op nummer 3 op de lijst van 'activiteiten waar we meer tijd aan besteden' van vandaag.
 • Onze intenties om tijd te besteden aan persoonlijke ontwikkeling zijn minder geworden. Oorspronkelijk stond het op nummer 4 op de lijst van voorgenomen activiteiten in mei 2020, maar is nu gezakt naar een 10e plek als activiteit die we meer doen.
 • Zoom is de 5e meest gebruikte social media-app geworden na YouTube, Facebook, WhatsApp en Instagram en wordt gebruikt door ongeveer tweederde van de respondenten.

Sarah King, Global Brand Domain Leader bij Kantar, over de laatste bevindingen:

"Uit deze negende barometer blijkt duidelijk dat in landen met een verder gevorderd vaccinatieprogramma het dagelijkse leven weer kan worden hervat. De mensen zijn minder ongerust, voelen zich veiliger en staan meer open voor een hernieuwde kennismaking met de wereld. Dit is een welkome ontwikkeling, maar de vooruitzichten op lange termijn zijn voor veel mensen nog steeds moeilijk. We hebben een transformatie van retail gezien die lijkt te blijven, en in mindere mate hebben we gezien dat onze goede bedoelingen voor een persoonlijke transformatie tijdens de lockdown enigszins zijn vervaagd."

*Over de COVID-19 Barometer Wave 9

Het veldwerk voor Wave 9 was tussen 15-19 april 2021. De week daaraan voorafgaand telde meer dan 5,2 miljoen nieuwe COVID-19 gevallen – het hoogste aantal ooit in 1 week tijdens de hele pandemie. We sprak meer dan 11.000 mensen in 21 landen: Argentinië, Australië, België, Brazilië, China, Colombia, Frankrijk, Indonesië, Japan, Kenia, Maleisië, Mexico, Nigeria, Filipijnen, Zuid-Korea, Singapore, Zuid-Afrika, Thailand, UK, VS, Vietnam.

Een aantal highlights van het rapport zijn nu gratis beschikbaar via een One-pager.