Persbericht | VVD blijft de grootste, CDA en de rest volgen op grote afstand

Uit onze laatste politieke peiling blijkt: de VVD blijft met afstand de grootste partij en staat op 40 zetels.
08 maart 2021
Persbericht-Kantar_Politieke-peiling-8-maart
Monique van Breda
Monique
van Breda

Manager Communication

Neem contact op

Met nog een week te gaan voordat de fysieke stembussen in Nederland opengaan, verandert er nauwelijks iets in de laatste peiling van Kantar. De VVD blijft met afstand de grootste partij en staat op 40 zetels. Ver daarachter staat het CDA met 19 zetels. Dit zijn er twee meer dan twee weken geleden, maar dat valt binnen de steekproefmarges. De PVV, D66 en de PvdA blijven op hetzelfde zetelaantal staan.

Zetelverdeling 8 maart

Binnen het electoraat lijken steeds meer kiezers hun keuze te maken. Het aandeel kiezers dat aangeeft nog niet te weten waar ze op gaan stemmen daalt naar ongeveer één op de zeven (16%), waar dit aandeel stemgerechtigden buiten verkiezingstijd uit ongeveer een vijfde tot een kwart van de kiezers bestaat.

Stem voor VVD, is stem op Mark Rutte

De meeste kiezers die besluiten om op de VVD te gaan stemmen, doen dat omdat ze vinden dat Mark Rutte ons goed door de coronacrisis leidt. Daarnaast zien ook veel VVD-kiezers niemand anders die de taak van Rutte zou kunnen overnemen en de bijkomende stabiliteit van het land kan bewaren.

Nieuwe partijen die deelnemen

Partijen die in een ‘andere partij namelijk’ categorie zichtbaar worden, en daarbij voldoende steun vinden voor een zetel, worden in een volgende peiling opgenomen in de voorgecodeerde lijst van partijen. Dit geldt voor JA21 en Volt (beiden 1 zetel in de peiling). Daarnaast is er een hele reeks nieuwe partijen die op dit moment in de open categorie wel genoemd worden, maar nog onvoldoende steun vinden om in aanmerking te komen voor een zetel. De voornaamste daarvan zijn de BoerBurgerBeweging (0,4%) en Bij1 (0,3%). Overige partijen die tenminste genoemd zijn, zijn Splinter, de Piratenpartij, Lijst Henk Krol, Lijst30, Code Oranje, NLbeter en JONG. Daarbij dient aangetekend te worden dat ook voor deze partijen steekproefmarges gelden en de steun nog allerminst zeker is.
   

Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksnummer: 244407619 Onderzoeksmethode: NIPObase CAWI.

Aantal respondenten: aan het onderzoek werkten 1.596 Nederlanders (18+) mee (bruto steekproef: n=3.000, respons = 53%).

Veldwerkperiodes: 6 t/m 8 maart 2021.

De steekproef is getrokken op basis van de ideaalcijfers voor geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse en politiek stemgedrag bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en Nielsen-regio.

We benadrukken dat we in deze zetelpeiling met steekproefmarges te maken hebben. Voor de grootste partij (de VVD) is de marge ongeveer 2 zetels.

Bij verspreiding of publicatie de bron Kantar Public gebruiken.

Bijlage

Laatste drie metingen

 

Neem contact op