Hoe staat het met diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkvloer? 

Bedrijven hebben de afgelopen jaren miljoenen uitgegeven en enorm veel tijd geïnvesteerd in initiatieven en programma's op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI). Hoewel er verbeteringen zijn waar te nemen,  hebben deze echter niet allemaal geleid tot echte verbeteringen of een groter gevoel van verbondenheid op de wervkloer.

Kantars Inclusion Index meet en volgt de mate van inclusie in 12 van 's werelds grootste markten (waaronder Nederland) en in 24 industrieën. De index biedt duidelijke benchmarks en statistieken van de belangrijke sectoren en markten. De Index onthult waarom de vooruitgang op het gebied van inclusie stagneert, wat organisaties moeten doen om inclusie te verhogen en wat de verwachtingen van werknemers zijn over DEI in 2022 en daarna.

Vul het formulier in en download direct de Inclusion Index infographic. Ontdek de belangrijkste insights op het gebied van DEI, met meer details over geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, etniciteit, gezondheid en welzijn.

Bekijk ons Inclusion Index webinar

Bekijk ons webinar en leer hoe jij ervoor zorgt dat jouw inspanningen op het gebied van DEI effectief zijn. Tijdens het webinar komt aan bod:

  • Welke landen zijn achteruit gegaan en waar wordt nog vooruitgang geboekt?
  • Wat vinden werknemers van de inspanningen op het gebied van DEI door hun werkgever?
  • Hoe leiden slechte prestaties op het gebied van DEI tot minder effectief recruitment?
  • Hoe kun je structureel werken aan ontwikkelingen op het gebied van DEI en deze verankeren in je organisatie?

 

Bekijk hier het webinar-on-demand