De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is sinds 1 juli 2023 een feit. Pensioenfondsen, -verzekeraars en premiepensioeninstellingen moeten hun (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden tijdens de transitieperiode adequaat informeren over de gevolgen ervan. Rondom deze nieuwe pensioenwet zijn ook formele verplichtingen opgenomen, waaronder het opstellen van een communicatieplan dat aan de AFM moet worden voorgelegd. Onderdeel van dit plan is een regelmatige evaluatie van deze communicatie om vast te stellen of deze voldoende effectief is geweest. De resultaten ervan kunnen aanleiding geven de communicatie nader aan te scherpen.

Voor veel professionals in de pensioenwereld is het bepalen van communicatiedoelstellingen en evalueren van communicatie-inspanningen geen dagelijkse kost. Om jou hierbij te helpen, ontwikkelde Kantar ETC: Evaluatie Transitiecommunicatie. ETC evalueert niet alleen communicatie-effecten, maar helpt ook in een eerdere fasen, zoals bij het formuleren van concrete doelstellingen.

ETC in het kort

Meetbare doelstellingen

Het doel van het communicatieplan is om specifieke doelstellingen te bereiken. Deze dienen expliciet geformuleerd, haalbaar en realistisch te zijn.


Evaluatie op maat

Omdat ieder pensioenfonds een specifiek communicatieplan en -doelstellingen heeft, wordt ETC geheel op maat gemaakt voor jouw situatie.

Vaste onderdelen ETC

Een aantal aspecten zijn een standaard onderdeel van het ETC. Ongeacht het pensioenfonds of segment. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de mate van digitale vaardigheid en de mate van betrokkenheid bij het eigen pensioen.

Maak optimaal gebruik van Kantars ruime en gedegen ervaring

Communicatie-evaluatie is voor veel pensioenfondsen geen dagelijkse taak. Kantar kan je als geen ander hierbij ondersteunen. Wij hebben jarenlange ervaring op dit gebied omdat wij voor tal van bedrijven en instellingen de communicatie-inspanningen evalueren en adviseren over verbeteringen. Kantar is niet alleen bekend met de pensioenwereld, maar ook met het evalueren en optimaliseren van communicatie.

Op maat gemaakt voor jouw communicatieplan

ETC wordt dus op maat gemaakt en toegesneden op jouw specifieke communicatieplan. Het houdt rekening met o.a. verschillende doelgroepen, hun informatiebehoeften, de verschillende communicatiekanalen en verschillende doelstellingen die je wilt meten. Kortom, met ETC ben je verzekerd van een adequate evaluatie van je communicatie-inspanningen zodat je deze verder kunt optimaliseren.

Meer informatie over ETC?

Wil je meer weten over ETC of ben je benieuwd naar wat Kantar voor jou kan betekenen? Vul het formulier in en Willem neemt contact met je op om je verder te helpen!

Willem Eenhoorn