Kantarin kansainvälinen yhtiörakenne muuttuu juridisesti

Muutoksessa nykyinen Kantar TNS Oy jakautuu seuraavasti 1.3.2023 alkaen
23 helmikuuta 2023
Ryhmäkeskustelut

Media-liiketoiminta keskitetään Suomessa Kantar Media Finland Oy:öön (aiemmin Kantar TNS Oy). Yhtiön Y-tunnus 0114300-3 säilyy samana. Median liiketoimintaan kuuluvat mainospanostustiedot, Mind-kuluttajadata, kohdentamispalvelut sekä medioiden tavoittavuustutkimukset.

Muutoksen voimaantulon jälkeen Kantar Media Finland Oy:n palveluita ostavien asiakkaiden laskuttava yhtiö ei muutu vaan ainoastaan yhtiön nimi muuttuu.

Kantarin muu liiketoiminta keskittyy tukemaan asiakkaidensa brändien vahvistamista tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä. Keskeisiä mittaamisen, analytiikan ja konsultoinnin osa-alueita ovat  kilpailukykyiset brändistrategiat ja -identiteetit sekä brändiarvoa kasvattavat innovaatiot, mainonta ja asiakaskokemus. Tämä toiminta siirretään uuteen yhtiöön Kantar Finland Oy:öön, jonka Y-tunnus on 3283696-1.

Muutoksen jälkeen sovimme kunkin asiakkaan kanssa erikseen käynnissä olevien projektien ja puitesopimusten siirtymisen uuteen yhtiöön. Koska kyseessä on uusi yhtiö, toivomme yhteistyökumppaneidemme lisäävän tämän yhtiön tiedot omiin järjestelmiinsä.


Yhtiörakenteen muutos ei vaikuta Kantarin ja asiakkaiden väliseen päivittäiseen toimintaan, tuotteisiin, palveluihin ja hintoihin.
Lisätietoja muutoksista saat kontaktihenkilöltäsi Kantarissa. 
 
        
Asiakas- ja markkinointirekisterimme ylläpitäjä on jatkossa
Kantar Finland Oy.