Näkökulma: Älykkäät brändit investoivat kasvaakseen

Miten yritysten tulisi toimia taloudellisesti haasteellisina aikoina? Lyhyt vastaus on: ylläpidä mediainvestointeja.
20 huhtikuuta 2023
Parhaat mainokset
Marianne
Lindholm

Ota yhteyttä

Vuosi 2022 oli taloudellisesti haastava vuosi, ja monissa osissa maailmaa  vuosi 2023 saattaa olla vieläkin haastavampi. Miten yritysten tulisi sitten toimia taloudellisesti haasteellisina aikoina? Lyhyt vastaus on ylläpitää mediainvestointeja. Tämä päätelmä perustuu aikaisempien taantumien aikaan todennettuihin strategioihin.

Brändien, jotka ylläpitävät mediainvestointejaan, on toistuvasti osoitettu menestyvän selvästi paremmin kannattavuudessa, markkinaosuudessa ja kasvussa verrattuna yrityksiin, jotka eivät tee niin. Elämisen kallistuminen edellyttää yrityksiltä arvon osoittamista kuluttajille, ja se tietysti vaatii panostusta markkinointiin ja oikeiden yleisöjen tavoittamiseen. Yrityksen menestyminen vaikeina aikoina edellyttää myös ymmärrystä siitä, miten inflaatio vaikuttaa eri yleisöihin. Elinkustannuskriisi ei ole kaikille samanlainen kokemus, ja yleisön segmentointi erojen ymmärtämiseksi on välttämätöntä. Ihmisten eroja tulisi tarkastella kokonaisvaltaisemmin kuin pelkän väestötiedon, kuten sukupuolen ja iän, suhteen.

Uusien yleisöjen tavoittaminen

Elinkustannuskriisi voi tuoda mainostajille mahdollisuuksia tavoittaa uusia yleisöjä. Tiedämme esimerkiksi Kantarin TGI-datoista, että talouden vaikeina aikoina elintarvikkeiden tuotemerkkivalikoima kasvaa kuluttajilla ja ostajat ovat entistä hintaherkempiä ja taktisempia ostoksissaan. Vaikka tiukkenevat kuluttajabudjetit voivat olla haaste markkinoijalle, niin brändit saattava myös hyötyä tällaisista hetkistä ja löytää uusia yleisöjä sekä kokeilla uusia kanavia heidän tavoittamisekseen. Esimerkiksi pelaaminen on ehdottomasti tutustumisen arvoinen mainoskanava, kun kuluttajat viettävät taloudellisesti vaikeina aikoina enemmän aikaa kotiviihteen parissa. 

Brändeille on ratkaisevan tärkeää pitää fokus tulevaisuudessa, investoida näkyvyyteen ja käyttää älykkäästi saatavilla olevia tietoja ja insighteja tietoisten kustannustehokkaiden päätösten tekoon strategioista ja investoinneista. Tulevaisuus saattaa tuntua epävarmalta, mutta suunnitelmia ei tarvitse tehdä pimennossa.

Suomalaiset markkinoijat ovat toteuttaneet hyvin näkyvyyden vaatimusta; mediamainonnan määrä vuonna 2022 oli 1,3 miljardia euroa ja kasvu edelliseen vuoteen oli +4,1 %.

Lisätietoa pimennosta valoon nousemiseksi löytyy Kantarin Mind-kuluttajatietopankista sekä AdEx-mainospanostiedoista.

Ota yhteyttä