Kannattavan brändikasvun konkreettinen viitekehys

Blueprint for Brand Growth on brändikasvun viitekehys, joka tunnistaa keskeiset kasvun katalyytit yhdistämällä yli 6,5 miljardia globaalia kuluttajadatapistettä vuosikymmenen ajalta.
14 toukokuuta 2024
Blueprint for Brand Growth
Anna
Rautio

Ota yhteyttä

Brändit menestyvät olemalla merkityksellisesti erilaisia suuremmalle joukolle ihmisiä - ja keskittymällä kolmeen tunnistettuun kasvun katalyyttiin. Tällaiset brändit ovat kilpailijoitaan vahvemmin läsnä markkinoilla ja niille on ennakoitavissa muita suurempaa kasvupotentiaalia. 

Blueprint for Brand Growth auttaa rakentamaan vahvoja ja kannattavia brändejä

Blueprint for Brand Growth on brändikasvun viitekehys, joka tunnistaa keskeiset kasvun katalyytit yhdistämällä yli 6,5 miljardia globaalia kuluttajadatapistettä vuosikymmenen ajalta. Tämä uniikki data yhdistettynä tekoälyyn ja kehittyneeseen analytiikkaan antaa uusia mahdollisuuksia maksimoida brändin kasvu. Brändikasvun viitekehykseen pohjautuvat analyysit tarjoavat markkinoijalle konkreettisen avun päätöksentekoon, mitattavien kasvun katalyyttien hallintaan ja brändin tulevaisuuden turvaamiseen - eli kannattavaan kasvuun.

1. Altista enemmän ihmisiä brändille

Erottuvat brändit, joilla on merkityksellinen asema markkinoilla, luovat vahvempia yhteyksiä kuluttajien kanssa. Ne onnistuvat vastaamaan kuluttajien tarpeisiin niin toiminallisella kuin emotionaalisellakin tasolla. Tämä altistaa kuluttajat valitsemaan brändin uudelleen, useammin, useammista paikoista ja mahdollisesti korkeampaan hintaan.

Erottuminen ja siihen panostaminen on avain kaupalliseen menestykseen, sillä se auttaa kasvattamaan sekä volyymia että hinnoitteluvoimaa.

2. Ole enemmän läsnä

Brändin läsnäolo oikeissa paikoissa oikeaan aikaan tuottaa jopa seitsemän kertaa enemmän ostajia ja kasvattaa myyntiä verrattuna brändeihin, jotka ovat läsnä vain puolessa relevanteista kosketuspisteistä. Brändin tulee tarjota houkuttelevia vaihtoehtoja ja kiintopisteitä olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille.

Yhdistämällä ostokäyttäytymis- ja asennedataa tiedämme, että penetraatio korreloi vahvasti sen kanssa mitä ihmiset ajattelevat brändistä. Sen lisäksi, että kuluttaja huomaa ja tunnistaa brändin, on brändin oltava myös merkityksellisesti erilainen kuluttajalleen. Näin brändi voi kasvaa nopeammin ja optimoida hintapisteensä kilpailukentällä.

3. Löydä uutta tilaa kasvaa

Innovaatiot ja uusien mahdollisuuksien tunnistaminen voi kaksinkertaistaa brändin kasvumahdollisuudet. Pelkästään käyttökertojen määrän lisääminen kymmenellä prosentilla voi johtaa 17 prosentin liikevaihdon kasvuun. Uusia mahdollisuuksia löytyy niin kuluttajia kuin ostopolkua ja käyttötilanteita sekä kategorian rajoja - tai niiden venymistä - ymmärtämällä ja hyödyntämällä.

Riippuen brändisi nykytilanteesta, voit turvautua ainakin yhteen kasvun katalyyteista jatkotoimenpiteitä varten. Kasvun katalyytteja mitataan, seurataan ja niillä ohjataan konkreettisia toimenpiteitä. Oikeiden kysymysten kautta johdatamme brändisi kannattavaan kasvuun.

  • Ole ykkösvalinta ostotilanteessa – ihmisillä on taipumus valita sama brändi uudestaan
  • Ole läsnä oikeissa paikoissa oikeaan aikaan – siellä, missä valintoja tehdään
  • Ota haltuun uutta tilaa – nykytilannetta ymmärtämällä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia tunnistamalla

Keräsimme ja analysoimme yli 6,5 miljardia kuluttajadatapistettä vuosikymmenen ajalta. Yhdistimme asennetietokannan (BrandZ) ja käyttäytymistietokannan (WorldPanel) hyödyntäen maailmanlaajuisesti validoitua Meaningful Different ja Salient -viitekehystä. Tarjoamme kattavan brändin kasvusuunnitelman ja kasvun katalyytit.

 

Blueprint for Brand Growth -tilaisuus 22.8.2024 klo 9-11.30 - kysy lisää!

 

Ota yhteyttä