Yhdistämme asiantuntijanäkemyksen, tekoälyratkaisut ja teknologian ennakoimaan kuluttajien käyttäytymistä ja optimoimaan kasvun painopisteet.
Kuluttajan tunteminen on nykyään toisaalta helpompaa, mutta samalla vaikeampaa kuin koskaan ennen. Yritykset tunnistavat asiakkaidensa ostokäyttäytymismalleja, keräävät isoja määriä kuluttaja- ja ostotietoja asiakasrekistereihin, hyödyntävät analytiikkaa ennusteissa ja segmentoivat asiakaskuntaansa. Mutta pystyykö yritys tuntemaan kuluttajat kokonaisvaltaisesti pelkästään hallussaan olevan tiedon avulla ja perinteisin analyyttisin menetelmin?

Kuinka autamme

  • Analytiikan avulla löydät tehokkaimmat kasvun ajurit

    Brändin suorista ja epäsuorista ajureista eli drivereista muodostuu verkosto, joka vaikuttaa brändikäsityksen muodostumiseen. Onnistuneessa brändin hallinnassa tunnistetaan juuri omalle brändille merkityksellisimmät kasvun ajurit ja kurkistetaan syvemmälle brändin menestykseen ja kasvuun liittyviin tekijöihin. Brändin rakenteen analyysi (Brand Structure Analysis) on Kantarin  kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka lähtee liikkeelle kyselydatasta, tarkastelee eri brändiominaisuuksien välisiä suhteita ja assosiaatioita, tunnistaa eri assosiaatioiden ja teemojen tärkeyden brändipääoman kehittämisessä ja löytää tehokkaimman reitin tai polun brändin kasvulle.

  • Segmentointi parantaa mitatusti yrityksen toimintaa

    Segmentointi on käytännön työkalu toimenpiteiden suunnitteluun ja johtamiseen. Segmentoinnin ytimessä voivat olla esimerkiksi asenteet, elämäntapavalinnat ja tarpeet sekä yrityksen tavoitteisiin liittyvät käyttäytymismallit. Tieto voidaan yhdistää muihin tietolähteisiin ja viedä tarvittaessa asiakasrekisteriin asti tehostamaan markkinoinnillisia toimenpiteitä. 

    Kantarin rakentamissa segmentoinneissa huomioidaan segmentoinnin käyttötarkoitus ja se seikka, että kohderyhmiä on usein tarve tunnistaa ja löytää myös markkinoinnillisia ja myynnillisiä toimenpiteitä varten. Yhä useammin kohderyhmät rakennetaan niin, että ne ovat löydettävissä myös digitaalisesti ja ostettavissa ohjelmallisesti.